Vistor Fyrirtækið | Vistor


Fyrirtækið

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar á lyfjum, heilsuvörum og dýraheilbrigðisvörum á Íslandi.

Deildarskipting Vistor

Vistor er samstarfsaðili fjölmargra alþjóðlegra lyfjafyrirtækja og veitir þeim þjónustu við skráningar, sölu- og markaðsmál, klínískar rannsóknir, auk þess að hafa milligöngu um innflutnings- og dreifingarstarfsemi. Með því að leggja áherslu á skilvirka og hnitmiðaða starfsemi og skapa starfsumhverfi sem laðar að hæfa einstaklinga til starfa gerir Vistor samstarfsaðilum sínum kleift að ná settum markmiðum. Ennfremur er kaupendum og neytendum varanna tryggt auðvelt og áreiðanlegt aðgengi.

Markmið Vistor er að vera ákjósanlegasti samstarfsaðilinn á íslenska lyfjamarkaðinum, í huga viðskiptavina, birgja, starfsmanna og samfélagsins.

SAGA

Saga Vistor nær aftur til ársins 1956, en þá tóku sjö apótekarar sig saman um að koma á umbótum í lyfsölumálum landsmanna og stofnuðu innkaupasamband apótekara, Pharmaco hf. Þetta var á tímum hafta- og skömmtunarstefnu í efnahagsmálum á Íslandi. Sérstök leyfi þurfti til fjárfestinga og innflutningur var háður gjaldeyris- og innflutningsleyfum. Vöruskortur var almennur og svo var einnig í lyfjaverslunum. Ástandið var óviðunandi og því stofnuðu lyfsalar innkaupasamband apótekara til að svara brýnni þörf og tryggja með markvissum hætti framboð á lyfjum alls staðar á landinu.

Helstu viðburðir í sögu fyrirtækisins:

1956

Pharmaco hf. stofnað af sjö apótekurum til að markaðssetja og dreifa lyfjum.

1960

Pharmaco hf. hefur framleiðslu lögbókarlyfja.

1981

Delta hf. stofnað til að sinna framleiðslu.

1990

Pharmaco byrjar að selja heilbrigðistæknivörur.

1992

Eignarhlutinn í Delta seldur.

1993

Endurskipulagning starfsemi Pharmaco, með áherslu á heildsölu og dreifingu á lyfjum, lækningatækjum, hjúkrunarvörum og snyrtivörum.

1997

Dreifingarstarfsemi Pharmaco hlýtur ISO 9001 gæðavottun.

2000

Pharmaco sameinast Balkanpharma í Búlgaríu.

2002

Pharmaco Ísland ehf. stofnað og selt Veritas, sem er undir forystu Hreggviðs Jónssonar. Pharmaco Ísland verður PharmaNor hf. og stofnar dótturfélag utan um snyrti- og neytendavörur. Dótturfélagið fær nafnið CosNor.

2004

Dótturfélagið CosNor selt.

2005

Nafnbreyting 10. janúar. PharmaNor verður Vistor.

2007

Starfsemi innkaupa- og dreifingardeildar Vistor gerð að sér félagi, Distica hf.

2008

Eigandi Vistor, Veritas, gert að virku móðurfélagi. Fjármála- og stoðsvið flytjast í Veritas.

2011

Starfsemi heilbrigðistæknisviðs Vistor gerð að sér félagi, MEDOR ehf. Vistor yfirtekur Íslenskar lyfjarannsóknir ehf. (Encode).

2014

Vistor, Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2014. Stjórnkerfi upplýsingaöryggis móðurfélagsins hlýtur ISO 27001 vottun.

2015

Vistor, Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2015. Vistor, ásamt öðrum fyrirtækjum Veritas samstæðunnar, fær gullmerkið í Jafnlaunaúttekt PwC.

2016

Artasan og Gengur vel sameinuð.

2017

Kaup á IceCare og 34% hlut í Lumina Medical Solutions.

Öll félög samstæðunnar fá viðurkenninguna “Framúrskarandi fyrirtæki” hjá Creditinfo.

Endurskipulagning samstæðu. Nýtt móðurfélag, Guðrúnarborg, er stofnað. Fasteignir færðar í Hávarðsstaði.

2018

Eignarhlutur í Festi seldur.

Aukning á fjölbreytni: Veritas kaupir fyrirtækið Stoð, sem er sérfræðingur í heildarlausnum fyrir fatlaða og leiðandi í þjónustu við einstaklinga sem þurfa á hjálpartækjum að halda.

2019

Aukning á fjölbreytni: Veritas kaupir fyrirtækið Ýmus og eignarhlut í GeoSilica.

2020

Distica hefur eigin dreifingu á höfuðborgarsvæðinu.

Nýtt vöruhús Distica í Miðhrauni tekið í notkun.

Mínar síður uppfærðar og nýr vefur Distica í loftið.

2021

Vistor – Fyrirmyndarfyrirtæki VR

Artasan – VR Fyrirtæki ársins

Stjórn

GUÐBJÖRG ALFREÐSDÓTTIR

Guðbjörg er með meistaragráðu í lyfjafræði frá danska lyfjafræðiháskólanum og lauk AMP námi frá INSEAD árið 2007. Guðbjörg hefur rúmlega 30 ára starfsreynslu af sölu- og markaðsmálum innan lyfjageirans og hefur verið í stjórnunar- og áhrifastöðum innan hans í rúm 20 ár. Hún hóf störf hjá Pharmaco árið 1977, sem síðar varð Vistor. Frá árinu 2008 gegndi hún stöðu framkvæmdastjóra fyrirtækisins, þar til hún lét af störfum árið 2012. Í gegnum tíðina hefur Guðbjörg verið fulltrúi lyfjamála í ýmsum nefndum og ráðum. Þá skipaði ráðherra Guðbjörgu í nefnd til að móta lyfjastefnu, en sú nefnd hefur lokið störfum.

HRUND RUDOLFSDÓTTIR

Hrund Rudolfsdóttir er stjórnarformaður Vistor. Hún er forstjóri Veritas. Hrund var framkvæmdastjóri starfsþróunar hjá Marel Food Systems Corporate frá 2009-2013 og gegndi starfi framkvæmdastjóra rekstrar- og fjárfestingarverkefna hjá Milestone ehf./Moderna Finance ehf. frá 2007-2009. Þar áður var hún framkvæmdastjóri L&H eignarhaldsfélags, 2003-2007, og framkvæmdastjóri Lyfja & heilsu hf. 2003-2006. Hrund situr í stjórn Viðskiptaráðs Íslands og er stjórnarformaður Artasan ehf., Distica hf., Lumina ehf. og Stoð hf. Hún er með M.Sc. gráðu í alþjóðaviðskiptum frá Copenhagen Business School, Cand.Oecon. gráðu í viðskiptafræði frá Háskóla Íslands, ásamt því að hafa lokið Advanced Management Program (AMP) frá IESE Business School.

INGÓLFUR ÖRN GUÐMUNDSSON

Ingólf­ur Örn Guðmunds­son er með B.Sc. gráðu í vöruhönnun frá Ohio State University, MBA gráðu frá Háskóla Íslands, ásamt því að hafa lokið námi í PMD (Project Management in Development) frá Háskólanum í Reykjavík. Ingólfur hef­ur starfað í alþjóðlegu um­hverfi markaðsmá­la í yfir 25 ár. Lengst­um starfaði hann hjá Mar­el, fyrst inn­an sviðs vöruþró­un­ar sem vöru­hönnuður en um 22 ára skeið leiddi hann alþjóðlega uppbyggingu markaðsstarfs hjá Mar­el. Hann hef­ur að auki komið að margs kon­ar verk­efn­um á sviði vöruþró­un­ar, stefnu­mót­un­ar og sölu­mála. Árið 2018 venti Ingólf­ur kvæði sínu í kross og byggði upp markaðsmá­l­in hjá nýsköp­un­ar­fyr­ir­tæk­inu Kerec­is og síðan starfaði hann um skeið sem framkvæmdastjóri viðskiptaþróunar hjá Skaganum 3X, áður en hann hóf störf sjálfstætt sem ráðgjafi á sviði markaðsmá­la.

Stjórnendur

Arnar Þórðarson

Framkvæmdastjóri Vistor

Arnar tók við starfi framkvæmdastjóra af Gunni Helgadóttur síðla árs 2020. Hann er með M.Sc. í markaðsfræði frá Copenhagen Business School og B.Sc. í hagfræði frá Auburn Montgomery. Áður en Arnar tók við starfi framkvæmdastjóra starfaði hann sem markaðsstjóri hjá Vistor síðan um mitt ár 2018. Þar áður starfaði hann hjá Novo Nordisk, bæði sem vörustjóri í höfuðstöðvum, sem og í þýskum og dönskum dótturfélögum fyrirtækisins.

Skipurit

Gildi Vistor

Gildi Vistor, sem starfsmenn fyrirtækisins hafa að leiðarljósi í störfum sínum, eru ÁREIÐANLEIKI – HREINSKIPTNI – FRAMSÆKNI.

Gildin eru táknuð með þessum merkjum:

Áreiðanleiki snýst um það að standa við gefin loforð og vinna af heilindum með fagmennsku og heiðarleika að leiðarljósi. Birgjar, viðskiptamenn og aðrir geta treyst því sem við segjum og lofum og að lög, reglur og aðrar kröfur sem til okkar eru gerðar séu virt.
Hreinskiptni skapar grunninn að heiðarlegu vinnuumhverfi, Við gefum skýr skilaboð og segjum það sem í brjósti býr á nærgætinn og uppbyggilegan máta. Við viljum virkja skoðanir sem flestra og örva gagnrýna hugsun. Að tala hreint út og fara ekki í kringum hlutina sparar tíma.
Framsækni táknar löngun og viðleitni starfsmanna til að vaxa, þróast, þroskast og gera betur. Við leitum alltaf leiða til að gera betur – endanleg lausn er ekki til. Við erum opin fyrir breytingum og nýjungum, sýnum frumkvæði og ögrum núverandi stöðu.

Þessi gildi eru niðurstaða gildavinnu sem allir starfsmenn fyrirtækisins tóku þátt í

Stjórnarhættir

Siðareglur

Veritas og dótturfélaga

Sækja skjal

Starfsmannastefna

Veritas og dótturfélaga

Sækja skjal

Stefna í upplýsingaöryggi

Veritas og dótturfélaga

Sækja skjal

Birting upplýsinga/Disclosure Code

Frá 30. júní 2016 voru gerðar aðgengilegar, hér á þessari síðu, upplýsingar á grundvelli reglna um birtingu upplýsinga, the Disclosure Code. Um er að ræða greiðslur vegna samstarfs við heilbrigðisstarfsfólk og heilbrigðisstofnanir á árinu 2015. En hvers vegna?

Samstarf heilbrigðisstarfsfólks og lyfjafyrirtækja hefur haft jákvæð áhrif á þróun meðferða og lyfja. Þessir aðilar taka iðulega höndum saman við rannsóknir og fræðslu, til hagsbóta fyrir sjúklinga.

Með innleiðingu siðareglna hafa lyfjafyrirtækin og heilbrigðisstarfsfólk unnið að því að efla þær reglur sem samstarf þeirra byggist á. Almenningur á að geta treyst því að slíkt samstarf hafi ekki áhrif á klínískar ákvarðanir og að heilbrigðisstarfsfólk ráðleggi, veiti eða kaupi viðeigandi meðferð og þjónustu sem byggist eingöngu á klínískum niðurstöðum og reynslu.

EFPIA, Frumtök og öll aðildarfyrirtæki þess styðja þessar reglur um birtingu upplýsinga. Reglurnar kveða á um að öll aðildarfyrirtæki birti upplýsingar um greiðslur til heilbrigðisstarfsfólks og heilbrigðisstofnana frá og með árinu 2016. Árið 2016 voru birtar upplýsingar byggðar á samskiptum ársins 2015 og þaðan í frá árlega. Þær greiðslur sem reglurnar ná til eru t.d. styrkir til heilbrigðisstofnana, ráðgjafagreiðslur fyrir fyrirlestra, ferða- og dvalarkostnaður og skráningargjöld á ráðstefnur.

Markmiðið er að efla samstarf lyfjafyrirtækja og heilbrigðisstarfsfólks með því að gera það gegnsærra fyrir sjúklinga og aðra þá sem hagsmuna eiga að gæta. Við hlökkum til að vinna áfram að því að auka gæði meðferða, rannsókna og almennrar umönnunar sjúklinga.

Upplýsingarnar eru birtar á heimasíðu Vistor í samráði við og með samþykki viðkomandi heilbrigðisstarfsmanns.

2021

 

 

2020

 

 

2019

 

 

Viðurkenningar

 

Framúrskarandi fyrirtæki

Í 13 ár hefur Creditinfo unnið ítarlega greiningu sem sýnir rekstur hvaða íslensku fyrirtækja telst til fyrirmyndar að teknu tilliti til ýmissa þátta sem varða rekstur og stöðu þeirra. Aðeins 2% fyrirtækja sem skráð eru í hlutafélagaskrá á Íslandi komust inn á lista Creditinfo fyrir árið 2022. Vistor stóðst styrkleikamat Creditinfo og telst því vera Framúrskarandi fyrirtæki 2022. Vistor er stolt af því að hafa verið í hópi framúrskarandi fyrirtækja öll árin sem Creditinfo hefur veitt viðurkenninguna.

 

Vistor er aðili að Festu – miðstöð um samfélagsábyrgð (síðan 2020).

Aðildin er liður í nýlegri umhverfisstefnu Veritas og dótturfélaga sem hefur það að leiðarljósi að stuðla að sjálfbærri þróun, þar á meðal heilbrigði og velferð samfélagsins auk þess að skapa virði fyrir samfélagið í heild. Hlut­verk Festu er að auka þekk­ingu á sam­fé­lags­ábyrgð fyr­ir­tækja, stofn­ana og hverskyns skipu­lags­heilda til að til­einka sér sam­fé­lags­lega ábyrga starfs­hætti og stuðla að auk­inni sjálf­bærni. Festa eyk­ur vit­und í sam­fé­lag­inu og hvet­ur til sam­starfs og að­gerða á þessu sviði. Festa er því brú­arsmið­ur og leið­ar­ljós. Festa teng­ir sam­an ólíka að­ila; fyr­ir­tæki, sveita­fé­lög og ein­stak­linga sem vilja vera leið­andi á sviði sam­fé­lags­ábyrgð­ar og sjálf­bærni.

Frekari upplýsingar um Festu má finna á https://samfelagsabyrgd.is/

 

Jafnlaunaúttekt PwC

Jafnlaunaúttekt PwC greinir kynbundinn launamun innan fyrirtækja þegar tekið hefur verið tillit til annarra þátta sem hafa áhrif á laun, s.s. menntunar, starfsaldurs, starfaflokks og vinnustunda. Til að hljóta gullmerkið þurfa fyrirtæki að hafa 3,5% eða minni launamun. Vistor er stolt af því að hafa hlotið gullmerki PwC og launamunur kynjanna hjá Vistor var langt undir viðmiðum PwC eða 1,2% varðandi grunnlaun og 0,4% þegar heildarlaun voru skoðuð. Þessar niðurstöður undirstrika áherslur félagsins varðandi jafnan hlut kvenna og karla.

 

Fyrirmyndarfyrirtæki VR

VR hefur staðið fyrir könnun á Fyrirtæki ársins í tæplega tvo áratugi og er stærsta vinnumarkaðskönnun sem gerð er á Íslandi. Í könnuninni er spurt um viðhorf til átta lykilþátta í innra starfsumhverfi fyrirtækja. Þessir þættir eru trúverðugleiki stjórnenda, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd fyrirtækis og ánægja og stolt. 10 efstu fyrirtækin í sínum stærðarflokki fá leyfi til að nota lógómerkið Fyrirmyndarfyrirtæki.

Styrkir

Vistor leggur metnað sinn í að sinna samfélagslegri ábyrgð með stuðningi við þörf málefni. Vistor starfar skv. samþykktum samskipta- og siðareglum EFPIA er lúta annars vegar að samskiptum við sjúklingasamtök og hins vegar við fagfólk í heilbrigðisstéttum.

Skrifstofur Vistor hf. eru í Hörgatún 2, Garðabæ.

Innkeyrsla að aðalinngangi er frá Bæjarbraut.

MAP